Radio Wimbi

Radio Wimbi, som holder til i Pemba, nord i Mosambik, er den eneste radioen som sender på de lokale språkene ma­konde, makua og kimwane. Helt siden oppstarten i 2013 har radioen vært svært populær og lokalbefolkningen ser Radio Wimbi som deres egen lokale radiostasjon. Hovedmålet til radio Wimbi er å forkynne evangeliet om Jesus og å starte bibelgrupper der muslimer inviteres inn for å bli kjent med Jesus og lære mer om Bibelen.

Radio Wimbi, som ligger på en palmekledd åsrygg, er utrustet med en kraftig FM-sender. Beliggenheten og størrelsen på senderen gjør at programmene ikke bare når ut til lyttere i Pemba, men også til mange mennesker som bor flere mil utenfor byen. På grunn av urolighetene sør i grenseområdene mot Tanzania, har mange mennesker flyttet nærmere byen Pemba, der radioen holder til. Mange flere har fått høre evangeliet og antall kristne vokser stadig i dette området.

-Et av hovedmålene da vi etablerte Radio Wimbi var å nå ut til grupper av mennesker som vi selv eller våre medarbeidere har liten eller ingen mulighet til å nå. Et viktig verktøy er DBS-grupper. Mange av de som gir respons på våre radioprogram viser seg å være viktige nøkkelpersoner. Nøkkelpersonene har naturlig tilknytting inn i ulike nettverk som for eksempel deres egne familier og venner. Ved å innlemme nøkkelpersonene i DBS-grupper, blir hele familier og nabolag berørt av evangeliet, sier Jan-Erik Nyman, IBRAs regionleder i Øst-Afrika.

Utdeling av bibler er naturlig nok en viktig del av dette arbeidet. Dessverre er det mindre enn halvparten av befolkningen i Mosambik som kan lese. Utpå landsbygda eller generelt blant kvinner er det enda færre.

-Hungeren etter Guds Ord er ikke mindre blant de som ikke kan lese. Derfor begynte vi med lydbibler. Lydbiblene er kostbare å produsere og man kan ikke dele den ut på samme måte som bibler av papir. Lydbiblene deles derfor kun ut til personer eller gruppeledere som har vist særlig stor interesse for Bibelens tekster over tid. De som får en lydbibel har stor glede og nytte av å lytte til Guds Ord regelmessig, sier Jan-Erik.

Audio Bibles eller ”lydbibler” på norsk, er små elektroniske apparater som gir de som ikke kan lese muligheten til å lytte til Bibelen på sitt eget språk. Lydbibelen er liten og lett, på størrelse med de aller minste mobiltelefonene. De er fullstendig vedlikeholdsfrie og drives av et lite batteri som lades opp ved hjelp av solceller.

I tillegg til å kunne lytte til Guds Ord fungerer apparatet også som en liten radiomottaker. De som er så heldige at de får utdelt en Lydbibel kan med andre ord også benytte apparatet til å lytte til Radio Wimbis programmer når de selv måtte ønske det. For at apparatet ikke skal benyttes til annet enn det er tiltenkt, har vi valgt å plombere denne funksjonen slik at apparatene kun tar inn sendinger på forhåndsvalgte frekvenser.