Men dere skal få kraft

Det er Kristi Himmelfartsdag. Tankene mine kretser om det som skjedde i Jerusalem år 33 og det som skjer i den samme byen i skrivende stund. Teksten fra Apostlenes gjerninger kapittel 1 med ordene fra vers 6 og fram til vers 12 er som et profetisk ekko. Israel står fremdeles i kamp for å få leve i det landet Gud gav dem.

Vi leser følgende: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt.

Liv Toril Rinding Skjeggestad Misjonær og styremedlem i IBRA

Situasjonen for Israel som nasjon var usikker og vanskelig, da som nå. Dette opptok fullstendig disiplenes oppmerksomhet. Ja, det opptok dem i så stor grad at Jesus måtte gå i rette med dem og be dem skifte fokus. I vers 8 uttaler Jesus sine aller siste ord før Han forlater sine disipler og blir tatt opp til himmelen: Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Dere skal få kraft! Jesus visste hva disipler til alle tider ville trenge. Guddommelig, overnaturlig kraft som kunne få redde, svake og vaklende disipler til å stå fjellstøtt i krevende situasjoner. Det måtte åndskraft til for at en Saulus fra Tarsus skulle bli «Hedningenes apostel». Alle apostlene så nær som Johannes, døde som martyrer. Stefanus ble steinet, Polykarp ble brent på bålet, Jakob, Jesu bror ble steinet og slått i hjel. Fylt med Den Hellige Ånd holdt de fast ved troen, gjennom alle slags kamper, fristelser og prøvelser. Det er et under hvordan budskapet om Jesus spredte seg fra Jerusalem til hele den daværende kjente verden i løpet av en generasjon. Misjonsilden var så gjennomgripende, sterk og varm at menigheter ble plantet midt i romersk og gresk kultur og forvandlet hedenske tenkesett. Apostelen Paulus forkynte Ordet med « Ånds og krafts bevis». Med frimodighet og åndsfylt sto han på Areopagus i Aten og talte til atenske menn om Jesus slik at budskapet ble forstått. Ordet om korset var mer enn ord, det var kraft til omvendelse, under og tegn.

Det er denne kraften vi trenger i dag. Vi trenger den i møte med sekularismen, det multikulturelle samfunnet, alle unådde områder, religioner og ismer som fornekter Jesus. Vi må ha Den Hellige Ånds kraft, varme og visdom i møte med ateismen og det postmoderne samfunnet som lever etter parolen: ”Har du lyst, har du lov.” Dessuten trenger vi Den Hellige Ånds kraft i møte med en lunken kristendom.

Martin Luther, John og Charles Wesley, William og Catherine Booth, T.B. Barratt, William Carey, Hanna Veum, Ingrid Løkken Chawner, Reinhard Bonnke.. Alle ble de det de ble, og utførte det de gjorde, fordi de opplevde” Kraften fra det høye.” De ble ”plogspisser” for Evangeliet i sin tid. Det kaller Jesus også oss til å være.

«Dere skal være mine vitner», sa Jesus, «i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Oppdraget vi fikk av Jesus er ennå ikke fullført. Lik de første disiplene er vi fullstendig avhengige av Guds kraft. Jesus er den som døper i Den Hellige Ånd. Han vil gi oss kraft til liv og tjeneste. – Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk, sa Paulus. (Fil. 4,13)

Mens nyhetssendingene denne Kristi himmelfartsdagen tydelig viser oss at det fortsatt er urolig i Israel, er løftet fra Jesus det samme: - Men dere skal få kraft! Jesu disipler var første generasjons kristne, mon tro om ikke vi er den siste? Vi lever iallfall innenfor rammen av hvordan Bibelen beskriver «de siste tider». Verdenssituasjonen er spent som aldri før, det er som vi hører lyden av Messias’ «fottrinn».

Da Jesus hadde gitt løftet om kraft, og ordren om at disiplene skulle være Hans vitner, ble Han løftet opp mens de så på. En sky tok Ham bort fra øynene deres. To menn i hvite klær sto igjen hos dem. Disse sier at den samme Jesus som for opp til himmelen, skal komme igjen.

I Åpenbaringsboken 22,20 står det: «Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!»

Det er snart pinse. Måtte vi få oppleve pinsens kraft, så vi kan utføre siste del av det oppdraget Jesus gav oss før Han kommer igjen.