Kanal Hayat

Kanal Hayat sender program på flere tyrkiskbeslektede språk. I tilknytning til Kanal Hayat er det mulig å bruke apper, hjemmesider og sosiale medier som bidrar til at spredningen av evangeliet når ut globalt.

Evangeliske kristne i Tyrkia utgjør kun 0,04 prosent av befolkningen. Det vil si at omkring 34.000 av landets 85 millioner mennesker tror på Jesus, ifølge joshuaproject.net.

Samtidig er forfølgelsen av kristne i Tyrkia stor. Organisasjonen Åpne Dører har kartlagt forfølgelse av kristne over hele verden og ifølge deres lister ligger Tyrkia på 25. plass blant de land med mest forfølgelse av kristne.

Det er ikke forbudt å være kristen i Tyrkia. Det er heller ikke forbudt å konvertere fra Islam til kristendom. Men dersom man forsøker å dele sin kristne tro med andre risikerer man allikevel kraftig forfølgelse fra familie, naboer, arbeidskollegaer og samfunnet for øvrig. Det finnes flere eksempler der kristne har mistet arbeid, blitt utstøtt fra familien eller har blitt utsatt for grov vold dersom de har forsøkt å fortelle andre om Jesus.

Det er nå fjorten år siden vi i IBRA, sammen med våre samarbeidspartnere, etablerte TV-stasjonen Kanal Hayat i Tyrkia. Navnet Kanal Hayat betyr Livets kanal og vi har siden 15. mars 2007 produsert evangeliske programmer til det tyrkiske folk. Siden den gang har det skjedd massive endringer i måten innhold distribueres på, og i dag utgjør video via web og sosiale medier den største delen av Kanal Hayats arbeid.

Kanal Hayats hjemmeside finner du på kanalhayat.com