IBRA i Vest-Afrika

I Vest-Afrika gjenstår det fortsatt mye arbeid før vi kan si at misjonsbefalingen er utført. Her finnes det fortsatt tre hundre ulike folkeslag som ennå ikke har fått høre evangeliet. Det i seg selv er en stor utfordring. I tillegg snakker disse folkeslagene til sammen litt over 1.200 forskjellige språk.

IBRA arbeider først og fremst i områder der få eller ingen andre forkynner evangeliet. Det vil si i buffersonen mellom de store menighetene i sør og de radikale islamistiske gruppene i nord. I overkant av nitti prosent av menneskene som bor i disse områdene er muslimer. Det er først og fremst i landene Senegal, Guinea, Mali, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Togo, Benin, Niger, Nigeria og Tsjad at IBRA sammen med lokale partnere forkynner evangeliet, etablerer bibelgrupper og planter nye menigheter.Hver uke sendes evangeliske programmer på godt over hundre radiostasjoner på språkene Hausa, Fulfulde / Peul,Futa-Jalon / Pular, Kanuri, Wolof, Bambara/Bamankan, Malinké incl. Jula, Tamajaq / Tuareg, Zerma / Djerma, Songhai, Soninke,Senoufu, Shuwa/Chad Arabic og Susu/Sousou. Disse språkene snakkes av om lag 130 millioner mennesker. I tillegg kommer enkelte sendinger på fransk og engelsk.

Et av de største folkeslagene i Vest Afrika er Fulanifolket, også kalt fulafolket. De teller til sammen mer enn 40 millioner mennesker og er spredt over hele Vest-Afrika, fra Senegal i vest til Sudan i øst. Fulanifolket er en minoritet i landene der de bor med et unntak. I Guinea utgjør Fulanifolket om lag 40 % av befolkningen.
Fulanifolket består av 95 % muslimer, og kun 0,2 % regnes som evangelisk kristne.

Sammen med lokale pinsemenigheter i organisasjonen Assemblee de Dieu ønsker IBRA å nå dette folket med evangeliet. Sammen har vi sett betydelige resultater av arbeidet vi har lagt ned i Guinea de siste årene. Mange mennesker har blitt frelst og mer enn hundre nye menigheter har blitt plantet bare i Guinea. Utfra høylandet Fouta Djallon, som også kalles «Vest-Afrikas vanntårn» renner flere av de store elvene og gir vann og liv til hele regionen.

Vår bønn og lengsel er at det nå skal strømme elver av levende vann fra dette området og velsigne Fulanifolket (men også andre folkeslag), både i Guinea og i landene som ligger nord og øst for Guinea.

Vær med å be for IBRAS arbeid og for fulanifolket. Be for dem som velger å ta imot Jesus. De risikerer forfølgelse fra egen familie og naboer. Be om at de nyplantede menighetene får vokse seg store og sterke. Be også for pastorer og ledere i disse menighetene.