IBRA i lukkede land

Vi når åpne hjerter i stengte land.

Nord-Korea, Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria, India, Irak og Syria. Dette er de landene som ifølge WWL-2021 har den mest ekstreme forfølgelsen av kristne. I nær samtlige av disse landene arbeider vi i IBRA sammen med lokale og internasjonale samarbeidspartnere for å nå ut med evangeliet.

Årsaken til at vi aldri kan skrive detaljerte rapporter fra disse landene er at det kristne miljøet i flere av landene er så små og at man kun ved å lese rapportene lett kan identifisere personer som omtales. For å ivareta hensynet til våre medarbeidere og deres familier, må vi gjøre hva vi kan for å holde gradert informasjon unna uvedkommende.

På reise i et "lukket land" (nevner ikke hvilket) bor Karahan (Dette er ikke hans virkelige navn). Karahan har tatt imot Jesus og ønsker å dele evangeliet med andre og fellesskapet med de få andre troende han kjenner. Myndighetene følger med på Karahans bevegelser på grunn av arbeidet han gjør. Han har blitt arrestert flere ganger, men har så langt sluppet ut etter kortere eller lengre avhør. Karahan forteller at for noen år siden ble flere troende arrestert og puttet i fengsel og torturert. Karahan forteller at det hender at personer på uforklarlig vis "forsvinner" fra fengslene for aldri å komme til rette igjen. Myndighetene er tause.

På grunn av sin tro er det vanskelig og nærmest umulig for Karahan og hans venner å få seg jobb. For å livnære seg og familien er de helt avhengig av hjelp fra andre kristne.

Gal. 6:10: "Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen."

Takk for at du står sammen med oss i dette viktige arbeidet!