Det er når vi ber at det skjer

Til tross for at det finnes hundrevis av bøker og minst like mange (gode) prekener om emnet bønn, så er dessverre bønn allikevel en av de minst ubenyttede ressurser som Gud har gitt oss.

Bibelen oppfordrer oss til å be. Et av mange eksempler henter vi fra Efeserbrevet 6:10-20 der Paulus underviser om å ta på seg Guds fulle rustning. Han sier fra vers 18: ”Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.”

Det finnes mange forskjellige slags bønner, hver til sitt bruk. Apostlene forstod hvordan de skulle be når de var ute på oppdrag for evangeliet og Guds rikes fremgang. Strategisk bønn, der man klart vet hva som er Guds vilje, og der man ber over svært konkrete behov, kan man også forvente seg å se meget detaljerte bønnesvar.

I IBRA har vi utallige eksempler på hvordan detaljerte bønnesvar kommer som direkte følge av at vi har bedt slike spesifikke og konkrete bønner. Av og til ser vi at bønnesvarene tilsvarer nøyaktig det vi ber om. Da hender det at vi angrer på at vi ikke var enda mer frimodige i våre bønner.

Jeg møter ofte mennesker som lengter etter å se større resultater i sine egne bønneliv. Kanskje du også har det sånn? Det er ikke så vanskelig. Her er et lite tips som virker kjempebra: Det er av største betydning at vi ser Bibelens sannhet om at vi er erklært fullstendig rettferdige av Ham som sitter på tronen, ikke på grunn av det vi selv gjør, men på grunn av hva Jesus allerede har gjort. Når denne urokkelige sannheten virkelig går opp for oss, er det som om bønnelivet skyter fart på en ny måte. Vi blir mer frimodige og alt som har med bønn å gjøre gires opp. -Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

God bønnestund – Nå

Illustrasjonsfoto av Nathan Dumlao - Unsplash