IBRA kommuniserer tro

IBRA Media Norge ble stiftet i 1955 og er et fellestiltak innen Pinsebevegelsen i Norge. IBRA arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk gjennom radio, TV eller andre elektroniske eller trykte medier.

IBRA SKAPER DISIPLER

Et av IBRAs hovedmål er å oppfylle misjonsbefalingen til Jesus, og gjøre alle folkeslag til hans disipler eller etterfølgere. IBRA har egne oppfølgingskontorer over hele verden der våre medarbeidere står til disposisjon for å ta imot kommentarer, svare på spørsmål eller andre henvendelser fra vårt publikum.

IBRA PÅVIRKER SAMFUNNET

IBRAs programmer utfordrer satte holdninger og inspirerer til positive endringer i samfunnet. I tillegg til å presentere evangeliet om Jesus Kristus, løfter våre programmer også opp verdier relatert til barns og kvinners rettigheter, skole og utdanning, helse og økt levestandard i fattige land.

IBRA UTRUSTER ENKELTMENNESKER

IBRA gir opplæring til både medarbeidere og andre som er interessert. Gjennom internett eller gjennom våre fysiske skoler og college får våre medarbeidere og andre opplæring i ledelse, medieproduksjon, oppfølgingsarbeid eller andre fag som kan være relevant for arbeidet i IBRAs tjeneste.